حدود ۲۰ روز از تک نرخی شدن دلار و اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان برای آن گذشته است. بر این اساس دیگر نرخ‌هایی که روزانه در مرکز مبادلات ارزی تعیین و برای متقاضیان خاص پرداخت می‌شد، معنی خود را از دست داده و نرخ برای تمامی متقاضیان اصلی یکی شده است. بنابراین اگر تا پیش از این دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای دلار را تا ۳۸۰۰ تومان و در گذشته با نرخی پایین‌تر دریافت می‌کردند، اکنون نرخ پرداختی آنها برای هر دلار تا ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته است که نسبت به آخرین قیمتی که در مرکز مبادلات ارزی وجود داشت، حدود ۴۰۰ تومان افزایش دارد.

این در حالی است که در بخش تسهیلات ارزی پرداختی از سوی بانک‌ها نیز اکنون این اختلاف قیمت با گلایه‌هایی همراه شده است. گفت‌وگو با برخی مدیران ارشد نظام بانکی از این حکایت دارد که به هر حال استفاده کنندگان از تسهیلات ارزی تا پیش از این در قالب یوزانس یا فاینانس تسهیلاتی دریافت کرده‌اند که بر مبنای دلار مبادله‌ای بوده و کمتر از ۳۸۰۰ تومان نرخ داشته است. اما اکنون وقتی که به زمان سررسید این تسهیلات نزدیک شده و باید پرداخت‌ها انجام شود، به هر حال با وجود اینکه در حال حاضر دلار ۴۲۰۰ تومان است اما دریافت‌کننده تسهیلات متعهد به بازپرداخت آن بر مبنای نرخ ارزی است که در زمان گرفتن تسهیلات محاسبه شده است.

بر این اساس به طور طبیعی و بر اساس قرارداد منعقده گیرنده تسهیلات ارزی آن را بر مبنای دلاری کمتر از ۳۸۰۰ تومان پرداخت می‌کنند، در حالی که بانک باید از این پس تسهیلات خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان بپردازد که اختلاف حداقل ۴۰۰ تومانی دارد و پوشش این رقم موجب ایجاد کسری‌هایی برای بانک‌ها می‌شود.

بانک‌ها انتظار دارند در رابطه با بخشنامه‌های اخیر ارزی و تغییراتی که در مورد نرخ ارز ایجاد شده، بانک مرکزی بتواند ابعاد اجرای آن را در مورد تسهیلات و سپرده‌گذاری مورد بررسی قرار داده و راهکارهای لازم را ارائه کند.