روسیا الیوم، الکساندر شولگین، نماینده دائم روسیه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که آمریکا، انگلیس و فرانسه مدعی‌اند بمباران سوریه در واکنش به حمله شیمیایی در دوما بوده است و این بدین معناست که آن‌ها به این سازمان اهمیتی نمی‌دهند و آشکار است که احمد اوزومجو، دبیرکل سازمان را کاملا نادیده گرفته‌اند.

وی در ادامه افزود: روشن است که آمریکا و انگلیس و فرانسه علیه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی جنگ واقعی به راه انداخته است.

نماینده دائم روسیه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی پیشتر تاکید کرده بود که با استفاده از اسناد  و مدارک موجود برای تمامی جهانیان دروغ بودن حمله شیمیایی در دوما از طریق هیات حاضر در کنفرانس منع  تسلیحات شیمیایی اثبات شده است.