نیروهایی از ارتش اسرائیل با ورود به مزارع شعبا در جنوب لبنان و ایجاد کمین در آن، یک شهروند این کشور را ربوده و به اراضی اشغالی منتقل دادند.

 

طبق این گزارش، ارتش لبنان درصدد است با نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان( یونیفل) برای بازگرداندن شهروند ربوده‌شده این کشور همکاری کند.