پس از انتشار اهانت رائفی پور به کریم باقری و مهدی مهدوی کیا، علی دایی در حمایت از این دو چهره ماندگار باشگاه پرسپولیس پستی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.