او گفت: مردی که حدوداً ۴۵ ساله به نظر می‌رسید خودش را معلم تربیتی مدرسه راهنمایی معرفی کرد. او گفت قصد بردن دانش‌آموزان مدرسه‌شان را به سینما دارد. به این بهانه خودروی مینی بوس مرا کرایه کرد و بعد از توافق بر سر قیمت، او سوار ماشینم شد تا به مدرسه برویم. در راه از من خواست مقابل سوپرمارکتی توقف کنم تا برای بچه‌های مدرسه آبمیوه بخرد. بعد از دقایقی با یک پاکت آبمیوه آمد و به من تعارف کرد. من هم که تصورش را نمی‌کردم آبمیوه مسموم باشد آن را خوردم. بعد از آن بی‌هوش شدم و زمانی که به‌هوش آمدم خودم را داخل بیمارستان دیدم.

باتوجه به اینکه محل سرقت در تهران رخ داده بود کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و در نخستین گام به چهره نگاری متهم پرداختند.در تحقیقات آنها به سارق سابقه‌داری به‌ نام سعید رسیدند.

زمانی که تصویر متهم ۴۶ ساله به راننده مینی بوس نشان داده شد او، متهم را شناسایی کرد. بدین ترتیب تحقیقات برای دستگیری سعید ادامه یافت و مأموران با زیر نظر گرفتن مخفیگاه سعید در منطقه مشیریه او را دستگیر کردند.

سرهنگ کارآگاه فخرالدین افراسیابی، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: خودروی سرقتی در مخفیگاه متهم پیدا شد و تحقیقات از وی ادامه دارد.