امروز اعضای هیات مدیره باشگاه پدیده مشهد تشکیل جلسه دادند و بر این اساس وطنخواه به عنوان مدیرعامل این باشگاه معرفی شد.

پیش از این پویا پارسا به عنوان سرپرست این باشگاه مدتی فعالیت داشت و بر این اساس وطنخواه مدیریت عامل این باشگاه را برعهده خواهد داشت.