یک هوادار جنجالی طرفدار دنیزلی اسپور ترکیه که از طرف کمیته اخلاق لیگ ترکیه از حضور در استادیوم به مدت یک سال محروم از حضور در ورزشگاه بود،‌ به طریق جالی قانون را دور زد و بازی تیم مورد علاقه خود را از نزدیک تماشا کرد.

این هوادار در آغاز نیمه دوم با کمک جرثقیلی از بیرون ورزشگاه بازی تیم مورد علاقه خود را تماشا کرد.