لیگ های اروپایی هفته‌های پایانی خود را سپری می‌کنند.

در سری آ سقوط بنونتو به سری B قطعی شده است و دو تیم اسپال و کروتونه هم برای بقا در جدال هستند.

این در حالی است که در سریB  در پایان هفته سی وهشتم امپولی با کسب تساوی مقابل ناوارو صعود خود به سری آ را قطعی کرد و ۳ تیم پارما، پالرمو و فروسیونه برای سهمیه دوم در تلاش هستند.

امپولی با ۷۷ امتیاز در صدر، پالرمو و پارما و فروسینونه با ۶۳ و ۶۲ امتیاز برای سهمیه دوم جدال نزدیک در جدول دارند.