هر چند که نیمکت نشینی در رئال هم باعث افتخار هر بازیکنی است اما زمانی که یک بازیکن در کل فصل سکونشین یا نیمکت نشین است و بازی نمی کند می توان گفت فصلش سوخته چرا که به خیلی از اهدافی که داشته دست نیافته است. پنج بازیکنی که در رئال این شرایط را داشتند مرور می کنیم:

سبایوس: این بازیکن مجموعا ۷۳۹ دقیقه در ۲۰ بازی برای رئال داشت که فقط هفت بار فیکس بود : دو بار در لالیگا و پنج بار در کوپا. او از بارسا و یووه هم پیشنهاد داشت اما در نهایت رئال را انتخاب کرد که به نظر می رسد تصمیمش مفید واقع نشده است.

مایورال: این بازیکن با وجود فصل بد بنزما باز هم فرصت چندانی نصیبش نشد. او در ۲۱ بازی ۷۹۱ دقیقه به میدان رفت که در هشت بازی فیکس بود. او در این فصل پنج گل زد یعنی چهار تا کمتر از بنزما.

وایخو: این مدافع میانی ۱۹ بازی را به علت مصدومیت های مختلف از دست داد. در ده بازی ۸۲۴ دقیقه به میدان رفت و در ۹ بازی فیکس بود.

مارکوس یورنته: او فصل قبل در آلاوز در ۳۸ بازی ۳۲۹۹ دقیقه به میدان رفته بود اما در رئال در ۱۸ بازی ۹۷۱ دقیقه داشت. در چهار بازی لالیگا و شش بازی کوپا فیکس بود.

اشرف حکیمی: بازیکن مراکشی ۱۱۳۵ دقیقه بازی کرد اما علت اصلی محرومیت ها یا مصدومیت های کارواخال بود. اشرف ۱۵ بازی داشت که در ۱۳ تایش فیکس بود.