به علت مشکلات عدیده ایجاد شده در خصوص تامین و انتقال ارز و عدم اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص،  مقامات فرودگاه استانبول از ارائه سوخت به پرواز شماره ۳۰۰۰ روز جمعه مورخ ۹۷.۲.۷  این شرکت ممانعت کرد.

به دلیل این اقدام فرودگاه استانبول،  پرواز مذکور پس از سه ساعت تاخیر در فرودگاه تبریز به زمین نشست و پس از سوختگیری مجدد تبریز را به مقصد تهران ترک کرد.

در همین رابطه صادقی، یک مقام مسئول در این شرکت هواپیمایی گفت: به رغم مکاتبات صورت گرفته با بانک مرکزی و سازمان های مربوطه، تا کنون تامین و انتقال ارز که لازمه پرداخت های ارزی این شرکت جهت خرید قطعات، لوازم، آموزش پرسنل و همچنین پرداخت هزینه های مرتبط با خدمات فرودگاهی و غیره است، بی پاسخ مانده است.