غلامرضا حیدری در گفت‌وگوییاظهار کرد: در دیداری که به همراه آقایان هاشم‌زایی و میرزایی نیکو و خانم اولادقباد با خانواده آقای کروبی داشتیم، نسبت به رفع حصر ابراز امیدواری و تاکید شد که این اقدام در راستای منافع ملی، انسجام جامعه، کاهش هزینه‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود.

اعضای کمیته حصر فراکسیون امید پیش از این با خانواده میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز دیدار کرده بودند.