افراد نزدیک به مدیر مسئول روزنامه شرق، ضمن تایید خبر بازداشت رحمانیان اعلام کردند که در جلسه نخست بازپرسی که پیش از این برگزار شده بود، قرار وثیقه برای وی صادر شد که با حضور در جلسه دوم بازپرسی به دلیل تامین نشدن وثیقه، ظهر امروز (شنبه) - ۸ اردیبهشت ماه - بازداشت شد.

قرار وثیقه ۵۰ میلیونی است و با وجود تهیه قرار از سوی خانواده رحمانیان، به دلیل پایان وقت اداری مدیر مسئول روزنامه شرق همچنان در بازداشت است.