مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق بازداشت شد.

وی که به دلیل چاپ مطلبی در صفحه اجتماعی این روزنامه از سوی دادگاهی در مشهد احضار شده بود، هفته گذشته برای رسیدگی به محل دادگاه رفت و به دلیل نقص مستندات، جلسه به هفته بعد موکول شد.

وی دیشب به همراه خانواده به مشهد سفر کرد تا برای بار دوم در جلسه بازپرسی که امروز ۸ اردیبهشت برگزار شد، حضور یابد. مهدی رحمانیان پس از جلسه با قرار بازپرس، بازداشت شد.

جزئیات خبر پس از دریافت اطلاعات تکمیلی منتشر می شود.