وزیر ارتباطات در مورد تیتر "بله، تلگرام فیلتر می شود" در توییتر خود نوشت: این تیتر صحیح نیست؛ متن خبر این بود که "بله، مباحثی در فضای سیاستگذاری مطرح است، اما هنوز تصمیم گرفته نشده و ابلاغ نشده"

توصیح وزیر ارتباطات در مورد تیتر