اِکسپرس گزارش داد، آتش سوزی گسترده در برج ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان روی داده است.