محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو اظهار داشت: اصرار بر راهکار نظامی، جنگ در سوریه را طولانی کرده است، ما برای کاهش تنش و پایان دادن به رنج و سختی سوری ها تلاش کرده ایم.

ظریف خاطرنشان کرد: ادامه مسیر آستانه به سبب سهمی که در حل بحران سوریه ایفا کرده است اهمیت دارد و اقدامات آمریکا در سوریه و آتش افروزی طائفه ای اش، جای تأسف دارد.