هادی حق شناس در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه در سالهای گذشته همواره کاهش سهم دولت در اقتصاد در اسناد بالادستی و قوانین کشور مورد تاکید قرار گرفته است،اظهارداشت: اما واقعیت این است که همچنان سهم دولت در اقتصاد کشور بالاست؛مثلا در همین بودجه سال جاری می بینیم که یک میلیون و ۲۱۸ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به بودجه شرکت های دولتی اختصاص یافته است که در مقایسه با GDP رقم بالایی است.

او افزود:با چنین رقم بودجه ای می توان نتیجه گرفت که ۸۰ درصد اقتصاد ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت است،حال آنکه قرار بود شرکت های دولتی که به بخش خصوصی واگذار می شوند،بودجه ای دریافت نکنند.

حق شناس با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می دهد که شرکت هایی که براساس اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده اند،همچنان به لحاظ مدیریتی در اختیار دولت قرار دارند،عنوان کرد:بررسی بودجه شرکت های دولتی نشان می دهد که از سال ۸۵ تاکنون بودجه شرکت های دولتی ۴برابرشده است.

این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: تا زمانی که دولت به این باور نرسد که سهم بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهد، هرسال شاهد افزایش سهم شرکت های دولتی در اقتصاد خواهیم بود.

او اضافه کرد:یکی از دلایلی که تورم در کشور نزدیک به ۱۰ درصد،رشد نقدینگی نزدیک به ۲۰ درصد و رشد اقتصادی کمتر از ۵ درصد است،کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. حال آنکه اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد طبق قوانین رفع موانع تولید،اسناد بالادستی و برنامه ششم افزایش یابد،اقتصاد ایران در مقابل تهدیدها واکسینه می شود.