برای خرید آپارتمان در مناطق مختلف تهران بسته به متراژ، عمر بنا، موقعیت مکانی و دسترسی باید هزینه‌های مختلفی را پرداخت کرد.

قیمت برخی از آپارتمان‌های پاییتخت به شرح زیر است:

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران+ جدول