حسام الدین آشنا در انتقاد به هجمه ها به محمدجواد ظریف در توئیترش نوشت: متاسفانه کیهان تهران و کیهان لندن همزمان با هم به وزیر امور خارجه حمله می کنند؛ تعجب می کنم مگر برادران کیهانی نمی دانند که او امروز فرمانده میدان دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و امین نظام است؛ اگر پشتش را خالی می کنید لااقل از پشت به او خنجر نزنید.