همانطور که پیش از این اعلام شده بود، هانی نوروزی هم در جشن قهرمانی پرسپولیسی ها شرکت کرد. امسال برخلاف سال گذشته این فرصت برای پسر کاپیتان مرحوم پرسپولیس به وجود آمد تا در جشن قهرمانی شرکت کند. نکته قابل توجه هم این بود که مسعود سلطانی فر دستان هانی را گرفته بود و روی سن می برد.