خبرگزاری شینهوا گزارش داد، وزارت خارجه چین روز جمعه خواستار حفظ و عدم اصلاح توافق هسته‌ای ایران شد.

هوا چونیینگ - سخنگوی وزارت امور خارجه چین - این اظهارات را در نشست خبری روزانه خود در پاسخ به سؤالی درباره نگرانی‌های روسیه در رابطه با وضع توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران و قدرت‌های جهانی بیان کرد.

او افزود: چین از همه طرف‌های این توافق می‌خواهد به گفت‌وگو و همکاری در رابطه با وضعیت پیش روی توافق هسته‌ای ایران ادامه دهند و آن را بدون اصلاح حفظ کنند.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که این کشور به حفظ و اجرای توافق به شکلی هدفمند، عادلانه و مسئولانه ادامه می‌دهد.