حمزه اعتماد اظهار داشت: بر اساس گزارشات اداره بندر و اداره شیلات شهرستان دیر در حال حاضر همه سرنشینان شناورهای صیادی و تفریحی که از شب گذشته در دریا گرفتار طوفان شدید شده بودند در سلامت کامل به دیر بازگشتند.

اعتماد با بیان اینکه صیادان عزیز هشدارهای اداره هواشناسی را جدی بگیرند، افزود: با توجه به مناسب نبودن وضعیت جوی هیچ قایقی در روز گذشته با مجوز خروج نکرده بود به همین دلیل آمار دقیقی از شناورهای مفقود شده وجود نداشت.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه در حال حاضر دو فروند ناجی در دیر در حال آماده‌باش هستند، گفت: از اولین ساعات صبح روز جمعه دو فروند ناجی از بندر عامری و بندر دیر برای عملیات جستجو و نجات و کمک به صیادان طوفان زده به دریا اعزام شدند.

اعتماد با بیان اینکه خوشبختانه طوفان شب گذشته برای صیادان دیری تلفات جانی در بر نداشته است، افزود: در حال حاضر همه صیادان دیری در سلامت کامل توسط ناجی های اعزام شده و تعدادی نیز توسط لنج ‌های مستقر در دریا  به دیر بازگشتند و این حادثه تا این لحظه تلفات جانی در بر نداشته است.