‌محمد علی ابطحی از نزدیکان سیدمحمد خاتمی و رییس دفتر او در دولت اصلاحات در کانال تلگرامی اش نوشت: ‌انتخاب  محسن هاشمی برای شهرداری تهران اصلاح طلبانه ترین کار ممکن است. هم تجربه دارد. هم خودش آماده است. هم کارشکنی ها برای او کمتر است و هم بیشترین رای و اعتماد مردم را داراست.

‌اگر جریانات سیاسی مسلط بر شورا جسارت این کار را داشته باشند، آبروی اصلاح طلبی را خریده اند.