کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا گزارش نهایی خود را درباره دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ این کشور را منتشر کرد.

این کمیته در گزارش نهایی خود این نتیجه‌گیری را کرده است که بین ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ و روسیه در آن زمان همکاری وجود نداشته است. با این حال، در گزارش نهایی این کمیته آمده است که مسکو از طریق انجام حملات سایبری و تأثیر بر کاربران رسانه‌های اجتماعی به دنبال شکاف انداختن در [بین شهروندان] ایالات متحده بوده است.

البته بخش‌هایی از گزارش این کمیته به خاطر مسائل مرتبط با امنیت ملی در دسترس عموم قرار ندارد؛ جمهوری‌خواهان وعده داده‌اند تا با فشار به نهادهای اطلاعاتی این کشور، بخش‌های محرمانه این گزارش را علنی کنند.

از طرف دیگر، دموکرات‌های آمریکا به شدت از نتیجه‌گیری ارائه شده در این گزارش انتقاد کرده و تأکید دارند که این کمیته برای تهیه این گزارش با تعدادی کافی از شاهدان گفتگو نکرده است و شواهد کافی برای متکی کردن یافته‌های خود جمع‌آوری نکرده‌اند.