ستارهای منچستر روز خود را با کاری انسان دوستانه و روحیه بخش آغاز کردند.

پوگبا، لوکاکو، هررا، لینگار و دیگر بازیکنان دوست داشتنی منچستر در دیداری که فضایی صمیمانه داشت از حامیان کم سن وسال خود دلجویی کردند.

حرکت انسان دوستانه ستاره‌های منچستر+ تصاویر

حرکت انسان دوستانه ستاره‌های منچستر+ تصاویر

حرکت انسان دوستانه ستاره‌های منچستر+ تصاویر