محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سه توئیت نوشت: در صورت خروج آمریکا از برجام، از NPT خارج شده آنگاه آمریکا به دنبال ما می‌آید. صدام هم در پایان جنگ التماس می‌کرد؛ حاضر نیستیم هزینه‌هایی که در برجام پرداخته‌ایم بی‌نتیجه مانده، هزینه جدید نیز متحمل شویم. ترامپاگر شجاعت داشت به اشتباهاتش نزد ملت آمریکا اعتراف می‌کرد.

 

محسن رضایی

محسن رضایی

محسن رضایی