سازمان فضایی آمریکا (ناسا) و سازمان فضایی اروپا (Esa) دیروز توافقنامه‌ای را برای انجام اولین سفر رفت و برگشت به مریخ امضاء کردند.

این سفر می‌تواند امکان وجود حیات در مریخ و یا وجود احتمالی آن را در گذشته نشان دهد.

به گفته محققان آمریکایی و اروپایی، در این سفر رفت و برگشت نمونه‌های خاک مریخ جمع آوری و به زمین بازگردانده می‌شود.

تا کنون تلاش‌ها برای کشف این سیاره سرخ، تنها به تجزیه و تحلیل خاک مریخ توسط کاوشگر‌های رباتیک و فرودگر‌های ایستا تکیه داشت که داده‌هایی را به زمین باز می‌گرداندند.

اما جمع آوری نمونه‌های مریخی و بازگرداندن آن‌ها به زمین، امکان انجام آزمایش‌های مفصلی را در محیط آزمایشگاه‌ها با استفاده از دستگاه‌هایی فراهم می‌سازد که برای حمل به این مسافت ۳۴ میلیون مایلی بسیار سنگین و از لحاظ مصرف انرژی بسیار پر مصرف هستند.

در این ماموریت یک کاوشگر که در یک مریخ نورد کار گذاشته می‌شود، نمونه‌هایی را از خاک مریخ جمع آوری می‌کند و بعد از سطح مریخ پرتاب می‌شود و به حالت یک &#۳۹;مودول فرود&#۳۹; با کمک چترنجات بر زمین فرود می‌آید.

سپس این نمونه‌ها در زمین تحت یک شرایط سخت قرنطینه قرار می‌گیرند تا در صورت وجود ارگانیسم‌های مریخی در آنها، تحت آلودگی زمینی قرار نگیرند.