این شاهدان عینی در این نشست بر بی‌‌‌پایه و اساس بودن ادعای کاربرد سلاح شیمیائی در  منطقه دوما تاکید کردند. 

علیرغم جوسازی کشورهای غربی علیه روسیه و سوریه درخصوص برگزاری این جلسه، شمار کثیری از دیپلمات‌های کشورهای عضو سازمان منع سلاح‌‌‌های شیمیائی و شورای اجرائی سازمان در این جلسه حضور یافتند. کشورهای شرکت‌‌کننده در این جلسه از جمله جمهوری اسلامی ایران خواستار پیگیری قانونی اتهام بی‌‌‌اساس کاربرد سلاح شیمیائی و انتساب واهی به دولت سوریه و همچنین طرح این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد گردیدند.