«محمد علی وکیلی»، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،با اشاره به برگزاری جلسه کمیته اصلاح ساختار دولت با حضور روسای مجلس و جمهور گفت: این جلسه سه شنبه هفته گذشته با حضور علی لاریجانی برگزار شد اما آقای روحانی حضور نداشت.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده علیرضا سلیمی که قرار بود در هیات رئیسه مورد بررسی قرار گیرد، توضیح داد: فیلم آن روز با مسئولیت بنده، در هیات رئیسه مورد بررسی قرار گرفت. کما بیش همان روندی بود که پزشکیان مطرح کرد و روایت منتشر شده در رسانه ها نبود.