علیرضا رحیمی گفت: اساس کار دستگاه قضایی بر بی‌طرفی و قضاوت عادلانه است. انتظار مردم از این قوه این است که به همه پرونده‌های ارجاع شده بدون هیچ تبعیض و وقت‌کشی و به سرعت رسیدگی کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: سرعت عمل مقامات قضایی در رسیدگی به پرونده‌های حساسی که بر سرنوشت شهروندان تهرانی تاثیر داشته است، موجب تقویت امید شهروندان می‌شود. مردم تهران وقتی از ارسال رسمی چندین پرونده تخلف مدیریت اسبق شهرداری تهران به دستگاه قضایی مطلع هستند اما این قوه از وضعیت این پرونده‌ها و اقدامات قضایی انجام گرفته به آنان هیچ گزارشی نمی‌دهد، برایشان سوال و ابهام به وجود آمده و گمانه‌های مختلفی در جامعه مطرح می‌شود.

این عضو فراکسیون امید مجلس خطاب به مقامات قضایی، پیشنهاد داد: اگر پرونده‌های تخلفات شهرداری تهران در قوه قضاییه در حال رسیدگی است خوب است گزارشی کلی از روند رسیدگی‌ها به مردم داده شود. برای شفافیت بیشتر اعلام شود که این پرونده‌ها در کدام شعبه در حال رسیدگی است.