تصویر برچیده شدن مرحله به مرحله فعالیت هسته‎ای، فعالیت موشکی، سپاه پاسداران و ... به عنوان نیت‎های دشمن در صورت عقب نشینی ایران، القا می‎شود.

نشریه رهبری