این لایحه توسط دو سناتور جمهوریخواه &#۳۹;جیمز لنکفورد&#۳۹; و &#۳۹;تام تیلیس&#۳۹; و سناتور دموکرات &#۳۹;جین شاهین&#۳۹; ارائه شده است.

اقدام این سناتورها درحالی است که روابط آنکارا و واشنگتن به دلیل حمایت آمریکا از کردهای سوریه رو به وخامت گذاشته است. 

این سناتورها در بیانیه ای &#۳۹;رجب طیب اردوغان&#۳۹; رئیس جمهوری ترکیه را به بی احترامی به حاکمیت قانون متهم کردند.

در بیانیه آمده است: تصمیمات راهبردی ترکیه متاسفانه از مسیر درست خارج شده و گاهی در تضاد با منافع آمریکا قرار گرفته است. به همین دلیل انتقال فناوری حساس اف-۳۵ و قابلیت های ویژه آن به رژیم اردوغان بیش از پیش پرخطر شده است.

ترکیه قصد دارد که بیش از یکصد فروند هواپیمای اف-۳۵ بخرد. شرکت های ترکیه ای در تولید برخی قطعات این هواپیما نقش دارند و قرار است که آنکارا ظرف یک سال آینده اولین فروند از این هواپیما را دریافت کند.

طبق طرح سه سناتور مذکور، انتقال مالکیت معنوی یا اطلاعات فنی در زمینه نگهداری این هواپیما محدود می شود. درصورتی که رئیس جمهوری آمریکا تشخیص دهد، وی می تواند محدودیت ها در این زمینه را لغو کند.

هواپیماهای اف-۳۵ رادارگریز است و از فناوری بالایی برخوردار است.  ۹ کشور در ساخت این هواپیما با یکدیگر همکاری می کنند.