برای خرید خودرو پیکان بسته به مدل و  کارکرد باید هزینه های متفاوتی را را پرداخت کرد.

قیمت برخی از مدل های خودرو پیکان به شرح زیر است:

قیمت خودرو پیکان در بازار+ جدول