جعفر رحمتی به ماجرای قتل در شهرستان ابهر اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه شب گذشته در شهرستان ابهر یک‌ نفر درپی درگیری فوت شد.

وی به تشریح ماجرای قتل پرداخت و افزود: متاسفانه دو نفر در فضای مجازی درگیر شدند و سرانجام این مشاجره به درگیری فیزیکی کشیده شد.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان با بیان اینکه فرد قاتل و مقتول پسران جوانی بودند، گفت: فرد قاتل در زندان و پرونده در حال بررسی است.

رحمتی با تاسف از اینکه این قتل سر یک بحث ساده شروع شده است، خاطرنشان کرد: از همه جوانان و مردم تقاضا داریم هنگام خشم خود را کنترل کنند تا ماجرا به قتل‌ منجر نشود.