سی ان بی سی گزارش داد، اندی پالمر گفت: ما رشد انفجاری را در چین دیده ایم.

این شرکت خودروساز حدود یک دهه پیش وارد بازار چین شد اما تنها در سه سال گذشته به صورت اختصاصی در چین کار کرده است.

پالمر گفته است که این خودروساز هدف ۱.۴ میلیارد دلاری را در بزرگترین بازار خودرو جهان دنبال می کند.

او افزود:ما سال آینده حدود ۲۰ نمایندگی در این کشور دایر می کنیم که این میزان بزرگترین رشد حضور این شرکت در چین خواهد بود.

مدیرعامل این شرکت حضور در این کشور را رشد ۸۹ درصدی یادکرد و گفت: بازار چین برای ما بسیار مهم است.

 براساس آمار، در چند سال اخیر میزان فروش خودروهای لوکس حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است که این رقم در چین برای آستین مارتین ۲۷  درصد گزارش شده است.