الیور استون کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده آمریکایی ضمن بازدید از حوزه هنری و گفت‌وگو با محمد حمزه‌زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری در سالن شهید آوینی به تماشای تعدادی از فیلم‌های تولیدی این سازمان از جمله مستند «ارثیه پدری» نشست.

بر اساس این گزارش، محمد حمزه‌زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری، محمدعلی قربانی معاون سازمان سینمایی حوزه هنری، محسن یزدی مدیر مرکز مستند سوره، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه هنری، وحید اسفندیاری و مهدی نقویان کارگردان مستند «ارثیه پدری» در این دیدار حضور داشتند.