خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد، تمامی مناطق «الزبدانی»، «بیت جن» و حومه جنوب غرب دمشق تا غوطه شرقی از جمله دوما که سنگر اصلی تروریست ها برای حمله به دمشق به شمار می رفت، با کم ترین خسارت و ظرف تنها چندماه باردیگر به آغوش مردم سوریه بازگشت.

خروج تروریست ها و خانواده آنان از منطقه قلمون شرقی در حومه دمشق و انتقال آنان به شمال سوریه روز سه شنبه ادامه یافت، اقدامی که روز جمعه گذشته (۳۱ فروردین) براساس توافق دولت سوریه و گروه های تروریستی صورت گرفت.

تلویزیون دولتی سوریه نیز در این باره گزارش داد که تروریست های مسلح پیش از ترک منطقه قلمون شرقی، سلاح های سنگین و انبار مهمات خود را تحویل داده اند.

این رسانه افزود: تروریست های مسلح در سه روز گذشته ۳۰ دستگاه تانک و چندین فروند راکت های متنوع به همراه مقادیر زیادی مهمات را به ارتش تحویل دادند.

از سوی دیگر، دیده بان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن قرار دارد، گزارش داد که آخرین کاروان حامل تروریست ها، سه شنبه شب قلمون شرقی را ترک کرد و به منطقه تحت کنترل نیروهای عملیات سپر فرات ترکیه در استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه رسید.

آزادی سازی منطقه قلمون شرقی در حومه دمشق پس از آن صورت می گیرد که ارتش سوریه موفق شد ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) منطقه راهبردی غوطه شرقی را پس از چهارسال، از اشغال تروریست ها آزاد کند.