اسپوتنیک گزارش داد، استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه درباره بهره برداری داعش از اوضاع بحرانی در سوریه و از سرگیری تحرکاتش هشدار داد و از دولت سوریه خواست که به میز مذاکرات بازگردد.

وی تاکید کرد: این خطر وجود دارد که داعش از اوضاع استفاده کند و تحرکاتش را از سر بگیرد. خطر جنگ خیابانی وجود دارد.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد: به نفع دولت سوریه است که به میز مذاکرات بازگردد به ویژه که آنها باور دارند که قوی هستند.

دی میستورا گفت که وظیفه سه ضامن یعنی روسیه، ایران و ترکیه کاهش تنش در سوریه است.

وی از رایزنی های انجام شده در زمینه راه هایی دست یابی به راهکار سیاسی و تلاش هایی که در این زمینه از سوی وی انجام شده است، نیز خبر داد.