رویترز گزارش داد، وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه هفته آینده در مسکو دیدار خواهند کرد.