بستن کودک با طناب به موتورسیکلت، روش پدر سنگدل برای بردن فرزندش به مدرسه + فیلمبه گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ یک مرد چینی در مقابل مقاومت فرزندش برای رفتن به مدرسه، تصمیم گرفت او را با طناب به موتورسیکلت خود ببندد و به مدرسه ببرد.