متن کامل این خاطره به شرح زیر است:

یکی از مهمترین مسائل سیاسی و چالش برانگیز در بحبوحه آغازین سالهای دهه ۱۳۶۰، که برای حضرت امام خمینی (س)رهبر انقلاب اسلامی، اهمیت فراوان داشت و به طور مستقیم با آن درگیر بودند بحث عملکردی سیستم قضایی و امنیتی و انتظامی کشور بود. که منجربه برخورد مستقیم امام و صدور فرمان هشت ماده ای از سوی ایشان گردید . نا گفته نماند هدف از صدور فرمان هشت ماده ای در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ ، حفظ و رعایت حریم خصوصی شهروندان و کرامت انسانی بود که البته حضرت امام این فرمان را برای اجرا در قوای سه گانه صادر فرمودند.

همچنین در این پیام از آقایان حضرت آیت الله اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و مهندس موسوی به عنوان نخست وزیر وقت خواسته شد بود تا ضمن پذیرش مسئولیت اجرایی فرمان ، ستادی تشکیل گردد. که طی این اقدام صدها پرونده تشکیل و ده­ها قاضی، دادستان و دادیار محاکمه و اخراج گردیدند. در آن زمان، بنده نیز به عنوان متهم به تخلف در صدور حکم تعزیر مورد بازخواست ومحاکمه قرار گرفتم. اگر چه اینجانب با ارائه­ مدرک و احکامی که از شورا داشتم و اظهارات شهود تبرئه گردیدم اما جو و فضای ملتهبی بین همه افراد دستگاه قضایی و انتظامی در کشورحاکم شده بود و همه از اینکه چه بدی و اشتباهی کردیم ناراحت و ناخرسند بودیم. ولی اکنون پس از گذشت سالها از آن جریان احساس می کنم که برگ زرینی از تاریخ انقلاب به دست امام راحل ورق خورد. با توجه به فضای کنونی کشور، امروزه نیز ضرورت دارد مسئولین قوای سه گانه کشور با عزمی راسخ ، برای صیانت از حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانها، اجرای پیام و فرمان هشت ماده ای حضرت امام را سر لوحه اعمال و اقدامات خود قرار دهند.