انواع سکه

آخرین نرخ

تغییر لحظه ای

سکه بهار آزادی

۱۷,۲۶۰,۰۰۰

-۵۰۰۰۰ (-۰.۲۹%)

سکه امامی

۱۷,۶۹۰,۰۰۰

-۳۰۰۰۰ (-۰.۱۷%)

نیم سکه

۸,۶۶۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰ (۰.۲۳%)

ربع سکه

۵,۳۶۰,۰۰۰

۰ (۰%)

سکه یک گرمی

۳,۵۳۰,۰۰۰

۰ (۰%)

طلای خام

آخرین نرخ

تغییر لحظه ای

مثقال طلا (مظنه)

۷,۴۲۷,۰۰۰

۳۷,۰۰۰ (۰.۵%)

گرم طلای ۱۸

۱,۷۱۴,۵۰۰

۸,۵۰۰ (۰.۵%)

انس طلا (دلار)

۱,۳۲۵.۳۰

-۷ (-۰.۵۳%)