اینترفکس به نقل از سرویس فدرال روسیه برای همکاری نظامی-فنی گزارش داد، تمام جنبه‌های فنی این قرارداد فروش مورد توافق قرار گرفته و فقط تعیین قیمت باقی مانده است.

دیمیتری شوگائف، رئیس سرویس فدرال روسیه در امور همکاری نظامی-فنی اعلام کرد: گمان می‌کنم امسال سند قرارداد را امضا کنیم.