آناتولی گزارش داد، بکر بوزداغ، معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد: زمانی که فرانسه انتخابات خود را برگزار می‌کرد، وضعیت فوق‌العاده در این کشور برقرار بود، اما شورای اروپا این انتخابات را امنیتی ندانسته و از فرانسه نخواست که آن را به تعویق بیندازد اما زمانی که مساله ترکیه مطرح می‌شود، از این کشور خواسته می‌شود که انتخابات را در زمان اجرای وضعیت فوق‌العاده برگزار نکند، این مساله نشان دهنده استانداردهای دوگانه از سوی شورای اروپا است.

بوزداغ در پیامی در توئیتر این اظهارات شورای اروپا را "غیرقابل قبول و مداخله در امور داخلی ترکیه" اعلام کرد.

همچنین عمر چلیک، وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه گفت: مواضع شورای اروپا در قبال انتخابات زودهنگام ترکیه به معنای مداخله در تصمیم دولت و شهروندان ترکیه است.

چلیک در پیامی در توئیتر اعلام کرد: ترکیه به خوبی می‌داند که انتخابات را چه زمانی برگزار کند. هیچ کس حق دخالت در امور ترکیه را ندارند.

چند روز گذشته شورای اروپا از ترکیه خواست که انتخابات زودهنگام را به تعویق بیندازد.