رأی الیوم گزارش داد، خالد الولید، رئیس پلیس استان نینوی از دستگیری مدیر رادیو البیان وابسته به داعش به همراه سه تن از همکاران وی در روستای"العذبه" واقع در جنوب موصل خبر داد.

خالد الولید اظهار کرد:در محل حظور جارالله خیرو حبش، مدیر رادیو البیان وهمکارانش تعدادی مدارک هویت جعلی مربوط به مقامات دولتی این گروهک تروریستی کشف و ضبط شد.

شایان ذکر است که گروه تروریستی داعش پس از سقوط موصل در ژوئن ۲۰۱۴ رادیو البیان را در ساختمان رادیو "الزهور" وابسته به شهرداری موصل تأسیس کرد.