رای الیوم گزارش داد، پیشتر اعلام شد خلیفه حفتر ۷۴ ساله، فرمانده نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" باید برای درمان به خاطر وخامت حال جسمانی در یکی از بیمارستان‌های نظامی فرانسه بستری شود.

رسانه‌های مصری در خبری از سفر وی به قاهره پس از بهبود وضعیت سلامتی‌اش خبر دادند این در حالی است که دفتر رسانه‌ای سخنگوی ارتش لیبی اعلام کرد که آن‌ها هیچ خبری از ورود خلیفه حفتر به مصر به دستشان نرسیده است.

از اوایل ماه آوریل تاکنون خلیفه حفتر در انظار عمومی ظاهر نشده و آخرین‌ باری که وی دیده شده در یک فیلم بود که آزادسازی شهر درنه از کنترل نیروهای "مجلس شورای مجاهدان درنه" را اعلام کرد.