پس از مطرح شدن موضوع شکایتخسرو حیدری از استقلال برای برخی عجیب بود که چطور یک بازیکن از تیمی که در آن بازی می کند شکایت کرده است

با این تفاسیر طبق اعلام یک منبع آگاه باشگاه ها مالیات تکلیفی سنوات گذشته  را از قراداد بازیکنان کسر می‌کنند اما در برخی موارد به حساب اداره مالیات واریز نمی‌کنند.این رقم در طول زمان قطعی شده است  و دیگر امکان بازگشت به کمیسیون را نخواهند داشت. مقدار جرایم نیز به صورت ماهیانه بیشتر می شود می‌یابد و در برخی موارد جریمه چند برابر اصل مالیات می شود.

از طرفى بازیکنان براى اینکه بتوانند پرونده را دوباره به گردش بیاورند، با هماهنگی لازم با باشگاه، از خود تیم در کمیته انضباطی شکایت می کنند  و سپس رأی صادره شده رابه اداره مالیات ارائه می دهند تا پرونده مجددا رسیدگی شود.

با این وجود به نظر مى رسد پرونده خسرو حیدرى هم از این دسته از مسائل حقوقى باشد و این بازیکن پس از شکایت ،باشگاه را مطلع کرده است.

توضیحات خسرو حیدری در باره شکایت

خسرو حیدری بازیکن استقلال با اشاره به خبر منتشر شده در خصوص شکایت خود،  به سایت استقلال گفت : چنین چیزی نیست. این مساله، یک اختلاف نظر مالیاتی مربوط به گذشته بود که برطرف شده است و من هرگز از استقلال شکایت نمی کنم و این مساله درست نیست.