"امانوئل ماکرون" رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ترامپ گفت که توافق هسته‌ای با ایران بد و غیر کافی بوده اما به آن نیاز داریم.