حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: عراق قصد دخالت در امور سوریه را ندارد. ما خواستار دخالت در امور سوریه نیستیم و ملت سوریه سرنوشت خود را مشخص می کند.

وی افزود: به حملات به داعشی ها ادامه خواهیم داد و بیشتر از قبل این کار را انجام خواهیم داد.

نخست وزیر عراق گفت: پیچیده شدن پرونده سوریه و درگیری در آن به بقای داعش در این کشور منجر شده است.

وی تاکید کرد: دولت از نیروهای امنیتی حمایت و آنها را به تجهیزات جدید مجهز می کند. دولت به پاکسازی همه مناطق غیر مسکونی از تروریستها داعش ادامه می دهد. داعشی ها در برخی رسانه ها نفوذ کرده اند و درباره اخبار کاذب هشدار می دهم.

العبادی گفت: نیروهای عراقی بر داعش در عراق غلبه کرده اند و ما آنها در هر مکانی تحت تعقیب قرار می دهیم.

وی از ادامه روند مبارزه با فساد نیز خبر داد.