زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در ساعت ۱۹:۲۹ استان کرمان - حوالی فاریاب(کرمان) را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۱ کیلومتری زمین و در نزدیکی شهرهای فاریاب (کرمان) بوده است.